Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935000-V nr. 51

35 000 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2019

Nr. 51 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 december 2018

Hierbij bied ik u de eerste editie aan van de Staat van het Consulaire1. Een brief over de staat van de consulaire dienstverlening aan Nederlanders in het buitenland en aan visumplichtige buitenlandse burgers en zakenlieden die naar Nederland willen reizen.

Met deze brief kom ik tegemoet aan enkele toezeggingen aan uw Kamer:

  • Het voorstel voor het opstellen van een witboek. (21 juni 2018, Wetgevingsoverleg, Jaarverslag van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Kamerstuk 34 950 V, nr. 12))

  • Ook bij piekbelasting zal (de consulaire afdeling van) de ambassade adequaat worden bemenst. (28 juni 2018, AO, Marokko (Kamerstuk 34 775 V, nr. 87))

  • In de reeds eerder toegezegde brief over consulaire bijstand, zal ook aandacht worden gegeven aan de reisadviezen. (28 juni 2018, AO, Marokko (Kamerstuk 34 775 V, nr. 87))

  • Inzet van EDVs in het paspoortproces: het aantal mogelijke aanvragen als criteria meenemen voor het openstellen van een EDV voor paspoortdienstverlening. (17 oktober 2018, AO, postennet en consulaire dienstverlening (Kamerstuk 32 734, nr. 34))

  • Inzet van EDVs in het paspoortproces: in Kamerbrief «Staat van het Consulaire» komen de uitkomsten van een onderzoek naar mogelijkheden/onmogelijkheden en kosten om een EDV bij mensen thuis langs te laten gaan om een paspoort aan te vragen. (17 oktober 2018, AO, postennet en consulaire dienstverlening (Kamerstuk 32 734, nr. 34))

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl