Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-07-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35000-J-33".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 20 november 2018 en van 5 maart 2019, over versnelde bodemdaling in Nederland
Dossiernummer 35000-J
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2019
Identifier kst-35000-J-33
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
Ondernummer 33
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-07-12
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2019; Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 20 november 2018 en van 5 maart 2019, over versnelde bodemdaling in Nederland
Uitgiftedatum 2019-06-20
Vergaderjaar 2018-2019