Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935000 nr. 60

35 000 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 60 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN C.S.

Voorgesteld 4 oktober 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Raad van State in zijn advies bij de Miljoenennota heeft geconstateerd dat de Monitor Brede Welvaart kan bijdragen aan het ontwikkelen van nieuw overheidsbeleid, dat op meer gericht is dan op groei en inkomen;

verzoekt het kabinet, een instrumentarium te ontwikkelen of opdracht te geven dat te laten doen, zodat de Monitor Brede Welvaart gebruikt kan worden bij de komende miljoenennota's, bij het ontwikkelen van nieuw overheidsbeleid, dat op meer gericht is dan op economische groei en inkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Snels

Stoffer

Azarkan

Nijboer

Leijten