Kamerstukken in dossier 35000

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën; Brief regering; Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-09-2018 2018-2019 Kamerstuk 35000, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën; Motie; Motie van het lid Klaver c.s. over ongedaan maken van de verlaging van de vermindering energiebelasting

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-09-2018 2018-2019 Kamerstuk 35000, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën; Motie; Motie van het lid Klaver c.s. over nakomen van de wettelijk geregelde verplichtingen tot het verlenen van jeugdhulp tot 23 jaar

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-09-2018 2018-2019 Kamerstuk 35000, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën; Motie; Motie van de leden Klaver en Dijkhoff over inventariseren van de aard en omvang van transacties na misdrijven van financiële instellingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-09-2018 2018-2019 Kamerstuk 35000, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën; Motie; Motie van het lid Van Haersma Buma c.s. over een gezamenlijke aanpak van regionale partijen inzake de bouwopgave

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-09-2018 2018-2019 Kamerstuk 35000, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën; Motie; Motie van het lid Van Haersma Buma c.s. over een duidelijke plaats voor infrastructuur en kennis van de SW-sector

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-09-2018 2018-2019 Kamerstuk 35000, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën; Motie; Motie van de leden Van Haersma Buma en Pechtold over halfjaarlijks rapporteren van de stand van zaken van het door de EU af te spreken klimaatdoel voor 2030

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-09-2018 2018-2019 Kamerstuk 35000, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën; Motie; Motie van het lid Marijnissen c.s. over een plan van aanpak voor een nieuwe sociale werkvoorziening

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-09-2018 2018-2019 Kamerstuk 35000, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën; Motie; Motie van het lid Pechtold c.s. over compenseren van tegenvallende reclame-inkomsten voor 2019 van de NPO

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-09-2018 2018-2019 Kamerstuk 35000, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën; Motie; Motie van het lid Pechtold c.s. over uitbrengen van belangrijke documenten in begrijpelijke taal

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-09-2018 2018-2019 Kamerstuk 35000, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal