Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-02-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34986-22".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Amendement van de leden Bisschop en Ronnes over een redelijke gebruiksvergoeding bij een gedoogplicht
Dossiernummer 34986
Dossiertitel Aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere wetten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringswet Omgevingswet)
Identifier kst-34986-22
Indiener R. Bisschop
Indiener H.A.G. Ronnes
Ondernummer 22
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-02-21
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Amendement
Taal nl
Titel Aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere wetten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringswet Omgevingswet); Amendement; Amendement van de leden Bisschop en Ronnes over een redelijke gebruiksvergoeding bij een gedoogplicht
Uitgiftedatum 2019-02-19
Vergaderjaar 2018-2019