Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-07-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34957-43".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Amendement van het lid Agnes Mulder c.s. over duidelijkheid over wanneer de Minister van Economische Zaken en Klimaat een tijdelijke maatregel kan opleggen
Dossiernummer 34957
Dossiertitel Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld
Identifier kst-34957-43
Indiener A.H. (Agnes) Mulder
Indiener R.A.A. Jetten
Indiener D. Yesilgöz-Zegerius
Indiener R.K. Dik-Faber
Ondernummer 43
Onderwerp Natuur en milieu | Bodem
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-07-10
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Amendement
Taal nl
Titel Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld; Amendement; Amendement van het lid Agnes Mulder c.s. over duidelijkheid over wanneer de Minister van Economische Zaken en Klimaat een tijdelijke maatregel kan opleggen
Uitgiftedatum 2018-07-05
Vergaderjaar 2017-2018