Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-07-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34957-42".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Gewijzigd amendement van het lid Van der Lee c.s. ter vervanging van nr. 24 over geen nieuwe opsporingsvergunningen in het Waddengebied
Dossiernummer 34957
Dossiertitel Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld
Identifier kst-34957-42
Indiener T.M.T. van der Lee
Indiener R.A.A. Jetten
Indiener R.K. Dik-Faber
Ondernummer 42
Onderwerp Natuur en milieu | Bodem
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-07-10
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Amendement
Taal nl
Titel Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Van der Lee c.s. ter vervanging van nr. 24 over geen nieuwe opsporingsvergunningen in het Waddengebied
Uitgiftedatum 2018-07-05
Vergaderjaar 2017-2018