Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-06-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34957-38".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Dik-Faber over middelen uit het regiofonds beschikbaar stellen voor geestelijke verzorging
Dossiernummer 34957
Dossiertitel Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld
Identifier kst-34957-38
Indiener R.K. Dik-Faber
Indiener A.H. (Agnes) Mulder
Indiener D. Yesilgöz-Zegerius
Indiener R.A.A. Jetten
Ondernummer 38
Onderwerp Natuur en milieu | Bodem
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-06-29
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld; Motie; Motie van het lid Dik-Faber over middelen uit het regiofonds beschikbaar stellen voor geestelijke verzorging
Uitgiftedatum 2018-06-28
Vergaderjaar 2017-2018