Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-03-2023 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34956-K".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Sociale zekerheid | Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Beleidsonderwerp Werk | Werkgelegenheid
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-03-02
Documenttitel Brief van de minister voor APP over onderzoeken naar de banenafspraak
Dossiernummer 34956
Dossiertitel Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet tegemoetkomingen loondomein, teneinde het deactiveren van de quotumheffing mogelijk te maken en erin te voorzien dat de quotumheffing niet eerder dan over het jaar 2022 wordt geheven en enige andere wijzigingen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-34956-K
Maker Eerste Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer K
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.bijlage blg-1078178
OVERHEIDop.bijlage blg-1078179
OVERHEIDop.bijlage blg-1078180
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-03-02
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet tegemoetkomingen loondomein, teneinde het deactiveren van de quotumheffing mogelijk te maken en erin te voorzien dat de quotumheffing niet eerder dan over het jaar 2022 wordt geheven en enige andere wijzigingen; Brief van de minister voor APP over onderzoeken naar de banenafspraak
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2022-2023