Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201934952 nr. 83

34 952 Investeren in Perspectief – Goed voor de Wereld, Goed voor Nederland

Nr. 83 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 september 2019

Naar aanleiding van uw verzoek d.d. 2 september 2019, laat ik u weten dat ik de planning van het beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld en de daarbij behorende subsidie-instrumenten heb aangepast naar aanleiding van de verplaatsing van het AO Versterking Maatschappelijk Middenveld naar 31 oktober 2019.

Conform eerdere toezegging van mijn kant in een Kamerbrief van 16 juli 2019 (Kamerstuk 34 952, nr. 79), zal het beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld en de daarbij behorende subsidie-instrumenten na het AO Maatschappelijk Middenveld gepubliceerd worden.

Aanvragen om in aanmerking te komen voor subsidie onder een van de subsidie-instrumenten kunnen tot 21 februari 2020 worden ingediend, zodat maatschappelijke organisaties voldoende tijd hebben om goede voorstellen in te dienen.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag