Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201934952 nr. 79

34 952 Investeren in Perspectief – Goed voor de Wereld, Goed voor Nederland

Nr. 79 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 juli 2019

In reactie op uw brief van 9 juli 2019 kan ik u mededelen dat de voorziene publicatie van de subsidietenders versterking maatschappelijk middenveld na het AO van 5 september 2019 zal plaatsvinden.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag