34 952 Investeren in Perspectief – Goed voor de Wereld, Goed voor Nederland

Nr. 62 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 maart 2019

Als uitwerking van de beleidsnota Investeren in Perspectief (Kamerstuk 34 952, nr. 1) bied ik u bijgaand aan het nieuwe beleidskader humanitaire hulp, alsmede de terugblik op de Nederlandse noodhulpinzet 2018 en de indicatieve planning noodhulp 20191.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven