Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201934934 nr. 12

34 934 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (PbEU 2016, L 354)

Nr. 12 AMENDEMENT VAN DE LEDEN OMTZIGT EN BRUINS

Ontvangen 26 september 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel D, wordt onderdeel 2 als volgt gewijzigd:

1. Na het voorgestelde onderdeel i wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • ia. informatie over het land waar het pensioen is ondergebracht en de toezichthouder waar het pensioen onder valt;.

2. In het voorgestelde onderdeel j wordt na «dekkingsgraad» ingevoegd «naar Nederlandse maatstaf».

II

In artikel I, onderdeel E, wordt onderdeel 2, onder d, als volgt gewijzigd:

1. Na het voorgestelde onderdeel f wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • fa. informatie over het land waar het pensioen is ondergebracht en de toezichthouder waar het pensioen onder valt;.

2. In het voorgestelde onderdeel g wordt na «dekkingsgraad» ingevoegd «naar Nederlandse maatstaf».

III

In artikel I, onderdeel F, wordt onderdeel 1, onder b, als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «door «; en» wordt een onderdeel toegevoegd» vervangen door «door een puntkomma worden twee onderdelen toegevoegd».

2. Onder vervanging van de punt aan het slot van het voorgestelde onderdeel e door «; en» wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • f. informatie over het land waar het pensioen is ondergebracht en de toezichthouder waar het pensioen onder valt.

IV

In artikel II, onderdeel E, wordt onderdeel 2 als volgt gewijzigd:

1. Na het voorgestelde onderdeel i wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • ia. informatie over het land waar het pensioen is ondergebracht en de toezichthouder waar het pensioen onder valt;.

2. In het voorgestelde onderdeel j wordt na «dekkingsgraad» ingevoegd «naar Nederlandse maatstaf».

V

In artikel II, onderdeel F, wordt onderdeel 2, onder d, als volgt gewijzigd:

1. Na het voorgestelde onderdeel f wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • fa. informatie over het land waar het pensioen is ondergebracht en de toezichthouder waar het pensioen onder valt;.

2. In het voorgestelde onderdeel g wordt na «dekkingsgraad» ingevoegd «naar Nederlandse maatstaf».

VI

In artikel II, onderdeel G, wordt onderdeel 1, onder b, als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «door «; en» wordt een onderdeel toegevoegd» vervangen door «door een puntkomma worden twee onderdelen toegevoegd».

2. Onder vervanging van de punt aan het slot van het voorgestelde onderdeel e door «; en» wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • f. informatie over het land waar het pensioen is ondergebracht en de toezichthouder waar het pensioen onder valt.

Toelichting

Dit amendement bewerkstelligt dat het Uniform Pensioenoverzicht (hierna: UPO) altijd de dekkingsgraad bevat naar Nederlandse maatstaf. UPO bevat tevens de bepaling: «Uw pensioen staat onder toezicht van toezichthouder «(...)». Uw pensioen is ondergebracht in land «(...)» en het parlement aldaar kan besluiten belasting te heffen tijdens de opbouwfase. Op die manier blijkt duidelijk uit het UPO of het fonds al dan niet in Nederland is gevestigd. Tevens biedt het deelnemers de mogelijkheid om de dekkingsgraad te kunnen vergelijken tussen verschillende jaren.

Omtzigt Bruins