Kamerstukken in dossier 34934

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (7 kB)

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (PbEU 2016, L 354); Nota naar aanleiding van het verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-12-2018 2018-2019 Kamerstuk 34934, nr. H Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (4 kB)

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV?s) (PbEU 2016, L 354); Verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-12-2018 2018-2019 Kamerstuk 34934, nr. G Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (1173 kB)

  Ontwerp-AMvB implementatie herziene IORP-richtlijn (consultatieversie)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  07-12-2018 2018-2019 34934, nr. F Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (49 kB)

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (PbEU 2016, L 354); Memorie van antwoord

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-12-2018 2018-2019 Kamerstuk 34934, nr. F Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (18 kB)

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (PbEU 2016, L 354); Brief van de vice-president van de Raad van State met de gevraagde voorlichting over de tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-11-2018 2018-2019 Kamerstuk 34934, nr. E Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (PbEU 2016, L 354); Brief aan de Raad van State met een verzoek om voorlichting over de tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-11-2018 2018-2019 Kamerstuk 34934, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (154 kB)

  Vragen over implementatie IORP Richtlijn: grensoverschrijdende uitvoering in discussie (Prof. dr. Erik Lutjens – hoogleraar Pensioenrecht VU Amsterdam, Expertisecentrum Pensioenrecht)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  21-11-2018 2018-2019 34934, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (125 kB)

  Waarom artikel 12 IORP II in strijd is met het EU Verdragsrecht (Prof. Dr. Mr. H. van Meerten, hoogleraar EU Pensioenrecht)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  21-11-2018 2018-2019 34934, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (16 kB)

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (PbEU 2016, L 354); Voorlopig verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-11-2018 2018-2019 Kamerstuk 34934, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (5 kB)

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (PbEU 2016, L 354); Brief aan de Voorzitter van de Eerste Kamer over een verzoek om voorlichting door de Afdeling advisering van de Raad van State met betrekking tot de tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-11-2018 2018-2019 Kamerstuk 34934, nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal