Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-06-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34915-8".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2018-06-06
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid De Roon over voorkomen van voorwaardelijke invrijheidstelling
Dossiernummer 34915;34916
Dossiertitel Goedkeuring van het op 7 juli 2017 te Tallinn tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne inzake internationale juridische samenwerking met betrekking tot misdrijven die verband houden met het neerhalen van vlucht MH17 van Malaysia Airlines op 17 juli 2014 (Trb. 2017, 102)
Identifier kst-34915-8
Indiener R. de Roon
Ondernummer 8
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Criminaliteit
Onderwerp Verkeer | Luchtvaart
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-06-07
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Goedkeuring van het op 7 juli 2017 te Tallinn tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne inzake internationale juridische samenwerking met betrekking tot misdrijven die verband houden met het neerhalen van vlucht MH17 van Malaysia Airlines op 17 juli 2014 (Trb. 2017, 102); Motie; Motie van het lid De Roon over voorkomen van voorwaardelijke invrijheidstelling
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2017-2018