Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-03-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34915-4".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2018-03-20
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Dossiernummer 34915
Dossiertitel Goedkeuring van het op 7 juli 2017 te Tallinn tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne inzake internationale juridische samenwerking met betrekking tot misdrijven die verband houden met het neerhalen van vlucht MH17 van Malaysia Airlines op 17 juli 2014 (Trb. 2017, 102)
Identifier kst-34915-4
Indiener F.B.J. Grapperhaus
Indiener S.A. Blok
Ondernummer 4
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Criminaliteit
Onderwerp Verkeer | Luchtvaart
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-03-21
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Goedkeuring van het op 7 juli 2017 te Tallinn tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne inzake internationale juridische samenwerking met betrekking tot misdrijven die verband houden met het neerhalen van vlucht MH17 van Malaysia Airlines op 17 juli 2014 (Trb. 2017, 102); Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport; Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Type kamerstuk Overig
Vergaderjaar 2017-2018