34 880 Evaluatie Jeugdwet

Nr. 10 MOTIE VAN DE LEDEN TIELEN EN PETERS

Voorgesteld 21 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat zorgprofessionals zich iedere dag inzetten om passende en goede zorg te verlenen, maar dat het kan voorkomen dat jongeren en hun ouders of verzorgers hierover niet tevreden zijn;

constaterende dat jongeren en hun ouders of verzorgers momenteel op verschillende plaatsen hiervan melding kunnen maken;

constaterende dat zorgprofessionals in diverse procedures terecht kunnen komen, die elkaar deels kunnen overlappen en dat daarna vaak nog hoger beroep mogelijk is;

constaterende dat zorgprofessionals zich tot een aantal jaren na de gebeurtenis moeten verantwoorden voor hetzelfde feit;

constaterende dat dit veel stress, energie en vooral tijd kost voor zorgprofessionals;

van mening dat het indienen van een klacht en het voeren van hoger beroep altijd mogelijk moet zijn en blijven;

verzoekt de regering om, te onderzoeken hoe de verschillende procedures met betrekking tot klachtbemiddeling en/of geschilbeslechting bij elkaar te voegen en te stroomlijnen zijn met als doel de zorgprofessional zo veel mogelijk te ontlasten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tielen

Peters

Naar boven