34 873 (R2098) Wijziging van de rijkswet van 7 juli 2010 tot vaststelling van een zeegrens tussen Curaçao en Bonaire, en tussen Sint Maarten en Saba (Stb. 2010, 342), ter uitvoering van het op 6 april 2016 te Philipsburg tot stand gekomen Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Franse Republiek inzake maritieme afbakening in het Caribisch gebied (Trb. 2016, 52 en 82)

Nr. 4 VERSLAG

Vastgesteld 6 maart 2018

Het onderzoek van dit voorstel van wet heeft de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties geen aanleiding gegeven tot het stellen van vragen of het maken van opmerkingen.

De voorzitter van de commissie, Pechtold

De adjunct-griffier van de commissie, De Vos

Naar boven