34 867 EU-voorstellen inzake tweede pakket interoperabiliteit COM (2017) 793 en 794

Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 oktober 2018

Hierbij bied ik uw Kamer de Quickscan1 betreffende de EU-voorstellen (Kamerstuk 34 867) inzake de twee verordeningen interoperabiliteit aan, zoals ik tijdens het AO JBZ van 31 mei 2018 heb toegezegd (Kamerstuk 32 317, nr. 518).

Dit rapport biedt een eerste indicatie van de effecten van de implementatie. Op dit moment kunnen de precieze effecten nog niet in kaart worden gebracht, hiervoor dient eerst de verdere Europese besluitvorming te worden afgewacht. Ik zal uw Kamer daarvan op de gebruikelijke wijze in het kader van de Geannoteerde Agenda voor de JBZ-Raad op de hoogte houden.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven