Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834785 nr. 94

34 785 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2018)

Nr. 94 MOTIE VAN DE LEDEN EDGAR MULDER EN DE GRAAF

Voorgesteld 28 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, geen anbi-status meer te verlenen aan moskeeën en de reeds verleende statussen in te trekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Edgar Mulder

De Graaf