Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834785 nr. 92

34 785 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2018)

Nr. 92 MOTIE VAN DE LEDEN OMTZIGT EN LODDERS

Voorgesteld 28 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat goede doelen, waaronder levensbeschouwelijke organisaties (anbi's), elke vrijheid hebben onder de Grondwet en het EVRM om activiteiten te ontplooien;

tevens van mening dat bescherming van die grondrechten belangrijk is;

verzoekt de regering, te onderzoeken en met een voorstel te komen zodat organisaties in hun doelstellingen, uitlatingen en handelen zich duidelijk niet houden aan de Grondwet, het EVRM en internationaal recht geen recht hebben op de anbi-status en dus niet op de belastingaftrek;

verzoekt de regering tevens, dit voorstel in het najaar aan de Kamer te doen toekomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Lodder