Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834785 nr. 70

34 785 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2018)

Nr. 70 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID AUKJE DE VRIES TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 11

Voorgesteld 23 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regeling belastingrente als onrechtvaardig wordt ervaren door bedrijven en burgers;

constaterende dat de Belastingdienst vaker belastingrente int dan dat ze uitbetaalt;

constaterende dat bedrijven nu soms 8% belastingrente betalen.

verzoekt de regering te onderzoeken in hoeverre de huidige regeling redelijk, billijk en rechtvaardig is, de gehanteerde percentages marktconform zijn en waar eventuele aandachts- en verbeterpunten zitten.

verzoekt de Tweede Kamer te rapporteren over de uitkomsten voor 1 juli 2018.

gaat over tot de orde van de dag.

Aukje de Vries