Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834785 nr. 67

34 785 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2018)

Nr. 67 MOTIE VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN LEIJTEN

Voorgesteld 22 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, haalbare opties in kaart te brengen om de substantiële verschillen tussen een- en tweeverdieners verder te verkleinen en de Kamer hierover voor de zomer van 2018 nader te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijkgraaf

Leijten