Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-12-2017 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34775-XVIII-21".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Ronnes c.s. over de besteding van de meeropbrengsten van de verhuurderheffing
Dossiernummer 34775-XVIII
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2018
Identifier kst-34775-XVIII-21
Indiener H.A.G. Ronnes
Indiener R.K. Dik-Faber
Indiener J.M. van Eijs
Ondernummer 21
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2017-12-12
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2018 ; Motie; Motie van het lid Ronnes c.s. over de besteding van de meeropbrengsten van de verhuurderheffing
Uitgiftedatum 2017-12-11
Vergaderjaar 2017-2018