Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834775-X nr. 87

34 775 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018

Nr. 87 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 maart 2018

Met deze brief ga ik in op het verzoek van de vaste commissie voor Defensie van 22 februari 2018 om te melden wanneer het RIVM-rapport inzake het onderzoek naar het gebruik van chroom-6 op de POMS-locaties op zijn vroegst aan de Kamer kan worden toegezonden.

In mijn brief van 15 december 2017 (Kamerstuk 34 775 X, nr. 66), heb ik gemeld uw Kamer, naar verwachting, in april 2018 de onderzoeksresultaten aan te kunnen bieden. Het staat momenteel nog niet vast of aan deze verwachting voldaan kan worden. De datum waarop het RIVM-rapport zal worden geopenbaard is namelijk afhankelijk van de definitieve voltooiing van het RIVM-onderzoek en de behandeling ervan in de paritaire commissie en het opstellen van het advies en de aanbevelingen aan Defensie.

De paritaire commissie heeft ondertussen de eerste concepten van het RIVM in behandeling. Bij navraag heeft de voorzitter van de paritaire commissie laten weten dat de datum waarop het advies en de aanbevelingen gereed zijn voor aanbieding aan Defensie nog niet met zekerheid is aan te geven. Ik zal uw Kamer zo spoedig mogelijk na ontvangst van het advies en de aanbevelingen van de paritaire commissie en het opstellen van mijn reactie hierop hierover informeren.

De Staatssecretaris van Defensie, B. Visser