Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-02-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34775-X-81".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-833184
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2018-02-08
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Reactie op het verzoek van het lid Arissen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 februari 2018, over risico’s bij het vervoer van gevaarlijke stoffen door de luchtmacht
Dossiernummer 34775-X
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018
Identifier kst-34775-X-81
Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten
Indiener B. Visser
Ondernummer 81
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-02-20
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 ; Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Arissen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 februari 2018, over risico’s bij het vervoer van gevaarlijke stoffen door de luchtmacht
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2017-2018