Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-11-2017 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34775-VIII-33".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2017-11-21
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Gewijzigde motie van de leden Rog en Bergkamp over het terugdringen van laaggeletterdheid (t.v.v. 34775-VIII-24)
Dossiernummer 34775-VIII
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018
Identifier kst-34775-VIII-33
Indiener M.R.J. Rog
Indiener V.A. Bergkamp
Ondernummer 33
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2017-11-23
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 ; Motie (gewijzigd/nader); Gewijzigde motie van de leden Rog en Bergkamp over het terugdringen van laaggeletterdheid (t.v.v. 34775-VIII-24)
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2017-2018