Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834775-IX nr. 14

34 775 IX Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2018

Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 januari 2018

In uw brief van 10 juli 2017 vroeg u om een jaarplanning voor 2018, welk verzoek u heeft herhaald in uw brief van 9 november jl. aan de Minister-President. De bijgevoegde jaarplanning1 biedt een overzicht van de stukken, wetsvoorstellen, brieven, rapportages en dergelijke die de Staatssecretaris en ik voornemens zijn komend jaar naar uw Kamer te verzenden. Deze planning is vanzelfsprekend met enige onzekerheid omgeven.

Voor de uitwerking van het regeerakkoord (bijlage bij Kamerstuk 34 700, nr. 34) is een omvangrijk fiscaal wetgevingspakket nodig. In februari ontvangt uw Kamer de fiscale beleidsagenda, waarin ook zal worden ingegaan op de fiscale wetgevingskalender van dit jaar; deze is derhalve nog geen onderdeel van de planning die ik u nu stuur.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl