Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2017-201834775 nr. I

34 775 Nota over de toestand van 's Rijks financiën

I MOTIE VAN HET LID SCHALK C.S.

Voorgesteld 5 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat volgens de jaarrapportage Wet afbreking zwangerschap 2015 ongeveer een op de drie vrouwen die zich melden bij de abortuskliniek al eerder een zwangerschapsafbreking hebben ondergaan;

verzoekt de regering onderzoek te doen naar de oorzaken van herhaalde zwangerschapsafbrekingen en te komen tot maatregelen waarmee de herhalingen teruggedrongen kunnen worden, en de Kamer hierover nader te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag,

Schalk

Van Dijk

Kox

Meijer

Ruers