Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2017-201834775 nr. F

34 775 Nota over de toestand van 's Rijks financiën

F MOTIE VAN HET LID BARTH C.S.

Voorgesteld 5 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat in het regeerakkoord «Vertrouwen in de Toekomst» een verhoging van het lage BTW-tarief is opgenomen zonder nadere inhoudelijke toelichting;

overwegende, dat verhoging van het lage BTW-tarief risico’s met zich mee brengt voor de concurrentiepositie van zelfstandige winkeliers, met name in krimpgebieden en grensregio’s;

overwegende, dat ook toegangsprijzen van theaters en musea worden beïnvloed door de stijging van het lage BTW-tarief;

overwegende, dat boekhandels extra getroffen kunnen worden door een verhoging van het lage BTW-tarief omdat zij nu al met bijzonder lage marges werken, moeten concurreren met verkoop via internet en vanwege de vaste boekenprijs weinig tot geen bewegingsruimte hebben in hun beprijzing;

overwegende, dat gezond gedrag niet gestimuleerd wordt als onder invloed van de BTW-verhoging prijzen van gezonde voeding en sport omhoog gaan;

verzoekt de regering om in overleg met de betrokken sectoren te komen tot een analyse van de maatschappelijke gevolgen van de BTW-verhoging, daarbij expliciet aandacht te besteden aan de positie van zelfstandige winkeliers in krimp- en grensregio’s, de cultuursector inclusief boekhandels en dagbladen en preventie van ongezond gedrag,

en gaat over tot de orde van de dag.

Barth

Kox

Strik

Nagel

Koffeman