Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2017-201834775 nr. D

34 775 Nota over de toestand van 's Rijks financiën

D MOTIE VAN HET LID KOX C.S.

Voorgesteld 5 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat een op de negen kinderen in armoede opgroeit, zoals wordt beschreven in het rapport «Alle kinderen kansrijk» van 5 december 2017 van de Kinderombudsman;

constaterende, dat ondanks alle beleidsinspanningen op landelijk en lokaal niveau armoede onder kinderen niet daalt, en momenteel op 378.000 kinderen staat;

overwegende, dat de sociaaleconomische Raad op uitnodiging van deze Kamer voorstellen heeft gedaan hoe er voor te zorgen dat kinderen in Nederland niet meer in armoede hoeven op te groeien;

overwegende, de aanbeveling van de SER beleid te voeren ten einde het aantal kinderen in armoede met een bepaald percentage structureel te verlagen;

verzoekt de regering om in lijn met deze aanbeveling tot een voorstel te komen tot een reductiedoelstelling, en daarmee de armoede onder kinderen daadwerkelijk te verlagen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kox

Barth

Strik

Koffeman

Nagel

Ten Hoeve