Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2017-201834775 nr. C

34 775 Nota over de toestand van 's Rijks financiën

C MOTIE VAN HET LID FABER-VAN DE KLASHORST C.S.

Voorgesteld 5 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende,

dat certificering van halalproducten een groeiende bron van inkomsten is voor islamitische organisaties in een markt ter waarde van meer dan $ 600 miljard;

overwegende,

dat er in diverse media wordt beweerd dat een deel van deze inkomsten ingezet kunnen worden ter financiering van terroristische organisaties;

verzoekt de regering om nader te onderzoeken of er sprake is van deze vermeende praktijken in Nederland en de Kamer van de uitkomst zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Faber-van de Klashorst

Dercksen

Van Hattem

A.J.M. van Kesteren

Van Strien

Van Dijk

Aardema

Van der Sluijs