Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2017-201834775 nr. B

34 775 Nota over de toestand van 's Rijks financiën

B MOTIE VAN HET LID FABER-VAN DE KLASHORST C.S.

Voorgesteld 5 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende,

dat de politie neutraliteit dient uit te stralen;

constaterende,

dat de politie in uniform aanschuift bij iftars;

de politie zelf iftars organiseert;

van mening dat islam en de politie strikt gescheiden moet zijn;

verzoekt de regering alle islamitische uitingen en handelingen te verbieden bij de politie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Faber-van de Klashorst

Dercksen

Van Hattem

A.J.M. van Kesteren

Van Strien

Van Dijk

Aardema

Van der Sluijs