Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-11-2017 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34775-B-7".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-823897
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Uitkomsten van de verantwoording en accountantscontrole bij gemeenten over het verslagjaar 2016
Dossiernummer 34775-B;34477
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2018
Identifier kst-34775-B-7
Indiener K.H. Ollongren
Ondernummer 7
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2017-11-21
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2018 ; Brief regering; Uitkomsten van de verantwoording en accountantscontrole bij gemeenten over het verslagjaar 2016
Uitgiftedatum 2017-11-17
Vergaderjaar 2017-2018