Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834775-A nr. 10

34 775 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018

Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 oktober 2017

Bijgaand ontvangt u de 2e Publieksrapportage Rijkswegennet van 20171.

Deze rapportage bevat jaarcijfers per augustus 2017 over het gebruik van het rijkswegennet, de filezwaarte, de filetop-10 en het reistijdverlies. Het toont de ontwikkeling ten opzichte van april 2017 (Kamerstuk 34 550 A, nr. 62). Daarnaast krijgen openstellingen en werkzaamheden van Rijkswaterstaat gericht op het verbeteren van de doorstroming op het rijkswegennet en de hinder die dat veroorzaakt aandacht. Elke publieksrapportage bevat specifieke thema’s. Deze keer zijn dat de voortgang op fileaanpak 2020, ontwikkeling vrachtverkeer Randstad en omgeving en

Storingen aan infrastructuur en systemen

Belangrijkste bevindingen in deze rapportage

Wat betreft de doorstroming is ten opzichte van vier maanden geleden:

  • het aantal afgelegde kilometers per jaar is met 1,2 procent toegenomen tot 71,1 miljard voertuigkilometers. De meerjarige trend blijft hiermee licht stijgend;

  • de jaarfilezwaarte met 0,8 procent licht gestegen naar 11,6 miljoen kilometerminuten. De belangrijkste file-oorzaak blijft hoge intensiteit (reguliere spitsfiles), gevolgd door ongevallen en incidenten.

  • de nummer 1 in de filetop-10 gelijk gebleven, namelijk de A20 bij Rotterdam tussen Crooswijk en het Terbregseplein. De meeste filetop-locaties bevinden zich nog altijd in de Randstad.

  • het aantal uren dat alle weggebruikers gezamenlijk extra hebben moeten reizen, onder andere doordat ze in de file stonden, is licht gestegen met 1,8 procent. Hiermee komt het reistijdverlies op 62,7 miljoen uur op jaarbasis.

De afgelopen maanden zijn, om de doorstroming te verbeteren en de verkeersveiligheid te vergroten, diverse nieuwe wegdelen opengesteld. De gerenoveerde Waalbrug op de A50 is weer volledig in gebruik genomen. Op de A1 bij knooppunt Beekbergen zijn een nieuwe verbindingsboog en een wegverbreding geopend. Daarnaast zijn op de A9 Holendrecht–Diemen en op de A1/A6 Diemen–Havendreef delen van de corridor Schiphol – Amsterdam – Almere (SAA) geopend.

Rijkswaterstaat heeft de afgelopen vier maanden onder andere groot onderhoud gepleegd aan de A10 West en verder gewerkt aan een aantal grote projecten, zoals de corridor Schiphol – Amsterdam – Almere. Het aandeel files door werkzaamheden bedroeg 3,8 procent en is daarmee iets hoger dan in de voorgaande periode. Rijkswaterstaat blijft hiermee onder de met de Tweede Kamer afgesproken norm (in 2006) van 10 procent.

Begin deze maand is de wisselbaan A1/A6 geopend (onderdeel SAA). Verder staat de openstelling van het nieuwe knooppunt Joure gepland. Op de N31 bij Harlingen zal de verdiepte ligging worden geopend en op de A58 een nieuwe aansluiting. Daarnaast wordt op diverse locaties gewerkt aan projecten die bijdragen aan een verbetering van de bereikbaarheid.

Rijkswaterstaat blijft zich inzetten voor een goede doorstroming, ook nu de economie weer aantrekt. Willen we dat bereiken en ook verder voorbereid zijn op de toekomst zullen we naast aanleg en innovatie een groot aantal objecten moeten vernieuwen en verjongen. Vanzelfsprekend doen wij er alles aan om de hinder voor de weggebruiker zoveel mogelijk te beperken, maar enige hinder is niet te voorkomen.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl