Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834775 nr. 80

34 775 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 80 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 februari 2018

Jaarlijks worden een aantal Interdepartementale Beleidsonderzoeken (IBO’s) op maatschappelijke, budgettaire en/of governance vraagstukken uitgevoerd. In opdracht van het kabinet onderzoekt een interdepartementale werkgroep onder leiding van een onafhankelijk voorzitter de doeltreffendheid en doelmatigheid van betreffend beleidsterrein en stelt beleidsopties ter verbetering voor. Vervolgens zal het kabinet in een kabinetsreactie een voorkeur voor beleidsoptie(s) aangeven.

Normaliter wordt uw Kamer middels de miljoenennota geïnformeerd over de IBO onderwerpen. Vanwege de demissionaire status van het vorige kabinet heeft besluitvorming over de onderwerpen later plaatsgevonden dan gebruikelijk en informeer ik u middels dit schrijven over de opdracht van het kabinet tot het uitvoeren van een drietal IBO’s:

  • 1. IBO jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt

  • 2. IBO grondvergoeding

  • 3. IBO (Licht) Verstandelijk Beperkten

Bijgevoegd zijn de taakopdrachten voor deze IBO onderwerpen1.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl