Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834775 nr. 34

34 775 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 34 MOTIE VAN HET LID THIEME

Voorgesteld 2 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om, bindende afspraken met investeerders te maken (zoals pensioenfondsen) om investeringen in fossiele energie af te bouwen en te verschuiven naar schone energie en energiebesparing,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme