Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834775 nr. 19

34 775 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 19 MOTIE VAN HET LID KLAVER C.S.

Voorgesteld 2 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

roept de regering op, in de gesprekken over het nationale klimaat- en energieakkoord de optie open te houden dat CO2-opvang niet wordt gefinancierd uit het budget voor duurzame energie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver

Roemer

Asscher

Thieme