Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-11-2017 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34766-15".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2017-11-07
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Dijkgraaf en Nijkerken-de Haan over een gelijkwaardiger uitvoering van het hybride stelsel
Dossiernummer 34766
Dossiertitel Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2018)
Identifier kst-34766-15
Indiener E. Dijkgraaf
Indiener C.N.A. Nijkerken-de Haan
Ondernummer 15
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2017-11-08
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2018); Motie; Motie van de leden Dijkgraaf en Nijkerken-de Haan over een gelijkwaardiger uitvoering van het hybride stelsel
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2017-2018