Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834765 nr. 17

34 765 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met waardeoverdracht van klein pensioen en enige andere wijzigingen inzake waardeoverdracht (Wet waardeoverdracht klein pensioen)

Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID LODDERS C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 81

Ontvangen 8 november 2017

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel F, wordt artikel 66, tweede lid, als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel a vervalt.

2. Aan het slot van onderdeel b wordt «; en» vervangen door een puntkomma.

3. In onderdeel c wordt «geëindigd tussen 1 januari 2007 en 1 januari 2017.» vervangen door: geëindigd vanaf 1 januari 2007; en.

4. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • d. de deelneming is geëindigd vanaf 1 januari 2017 en de pensioenuitvoerder na beëindiging van de deelneming ten minste vijf maal tevergeefs heeft gepoogd de overdrachtswaarde van de pensioenaanspraken van een gewezen deelnemer over te dragen als bedoeld in artikel 70a en na de beëindiging van de deelneming of, indien de deelneming is geëindigd tussen 1 januari 2017 en 1 januari 2019, na 1 januari 2019, ten minste vijf jaar is verstreken.

II

In artikel II, onderdeel G, wordt artikel 78, tweede lid, als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel a vervalt.

2. Aan het slot van onderdeel b wordt «; en» vervangen door een puntkomma.

3. In onderdeel c wordt «geëindigd tussen 1 januari 2007 en 1 januari 2017.» vervangen door: geëindigd vanaf 1 januari 2007; en.

4. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • d. de deelneming is geëindigd vanaf 1 januari 2017 en de pensioenuitvoerder na beëindiging van de deelneming ten minste vijf maal tevergeefs heeft gepoogd de overdrachtswaarde van de pensioenaanspraken van een gewezen deelnemer over te dragen als bedoeld in artikel 81a en na de beëindiging van de deelneming of, indien de deelneming is geëindigd tussen 1 januari 2017 en 1 januari 2019, na 1 januari 2019, ten minste vijf jaar is verstreken.

Toelichting

Met dit amendement wordt geregeld dat een pensioenuitvoerder, na minimaal vijf pogingen tot automatische waardeoverdracht te hebben ondernemen in een periode van minimaal vijf jaar, als terugvaloptie het kleine pensioen mag afkopen. Dit omdat anders de administratieve lasten alsnog ten nadele zijn voor alle andere pensioendeelnemers van de pensioenuitvoerder.

Lodders Van Weyenberg Van Rooijen


X Noot
1

Vervanging in verband met een wijziging in de ondertekening.