Kamerstukken in dossier 34765

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met waardeoverdracht van klein pensioen en enige andere wijzigingen inzake waardeoverdracht (Wet waardeoverdracht klein pensioen); Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-12-2017 2017-2018 Kamerstuk 34765, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Voorstel van wet Download icon PDF (29 kB)

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met waardeoverdracht van klein pensioen en enige andere wijzigingen inzake waardeoverdracht (Wet waardeoverdracht klein pensioen); Gewijzigd voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-11-2017 2017-2018 Kamerstuk 34765, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (8 kB)

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met waardeoverdracht van klein pensioen en enige andere wijzigingen inzake waardeoverdracht (Wet waardeoverdracht klein pensioen); Brief regering; Nadere informatie over de relatie tussen de uitspraak van de Rechtbank Limburg van 8 november 2017 in de zaak tegen Stichting Pensioenfonds Sabic en het onderdeel van het wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen dat gaat over collectieve waardeoverdracht en bezwaarrecht bij aanpassing aan fiscale pensioenrichtleeftijd

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-11-2017 2017-2018 Kamerstuk 34765, nr. 19 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (10 kB)

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met waardeoverdracht van klein pensioen en enige andere wijzigingen inzake waardeoverdracht (Wet waardeoverdracht klein pensioen); Brief regering; Nadere informatie naar aanleiding van de behandeling van het wetsvoorstel Wet waardeoverdracht klein pensioen op 7 november 2017

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-11-2017 2017-2018 Kamerstuk 34765, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (375 kB)

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 in verband met de Wet waardeoverdracht klein pensioen

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  14-11-2017 2017-2018 34765, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met waardeoverdracht van klein pensioen en enige andere wijzigingen inzake waardeoverdracht (Wet waardeoverdracht klein pensioen); Amendement; Amendement van het lid Lodders c.s. ter vervanging van 8 over afkoop als terugvaloptie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-11-2017 2017-2018 Kamerstuk 34765, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met waardeoverdracht van klein pensioen en enige andere wijzigingen inzake waardeoverdracht (Wet waardeoverdracht klein pensioen); Motie; Motie van het lid Lodders over keuzemogelijkheid in het overdragen van pensioenaanspraken

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-11-2017 2017-2018 Kamerstuk 34765, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met waardeoverdracht van klein pensioen en enige andere wijzigingen inzake waardeoverdracht (Wet waardeoverdracht klein pensioen); Motie; Motie van het lid De Jong over afkoop van zeer kleine pensioenen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-11-2017 2017-2018 Kamerstuk 34765, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met waardeoverdracht van klein pensioen en enige andere wijzigingen inzake waardeoverdracht (Wet waardeoverdracht klein pensioen); Motie; Motie van het lid De Jong over herziene IORP-informatievereisten niet implementeren

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-11-2017 2017-2018 Kamerstuk 34765, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met waardeoverdracht van klein pensioen en enige andere wijzigingen inzake waardeoverdracht (Wet waardeoverdracht klein pensioen); Motie; Motie van het lid Omtzigt over achterliggende berekeningen van kleine pensioenaanspraken

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-11-2017 2017-2018 Kamerstuk 34765, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal