Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-07-2017 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34719-12".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2017-07-12
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 juni 2017, over Behandelvoorbehoud van het EU-voorstel: Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven COM (2017) 253
Dossiernummer 34719
Dossiertitel EU-voorstel: Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven COM (2017) 253
Identifier kst-34719-12
Indiener L.F. Asscher
Ondernummer 12
Onderwerp Sociale zekerheid | Gezin en kinderen
Onderwerp Werk | Arbeidsvoorwaarden
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2017-07-13
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel EU-voorstel: Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven COM (2017) 253; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 juni 2017, over Behandelvoorbehoud van het EU-voorstel: Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven COM (2017) 253
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2016-2017