Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734707 nr. 16

34 707 Verdere behandeling van aanhangige stukken

Nr. 16 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 mei 2017

De vaste commissie voor Economische Zaken heeft in de procedurevergadering van 16 mei 2017 besloten de Kamer voor te stellen om de lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 9 mei 2017 (34 707, nr. 13) als volgt te wijzigen:

Aan onderdeel J. Economische Zaken wordt in de paragraaf «overig» een onderdeel toegevoegd, luidende:

88. 29 502-138

Brief regering – Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 26 april 2017

Handhaving van de Postwet 2009

De fungerend voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken, Ziengs

De griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken, Nava