Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734707 nr. 15

34 707 Verdere behandeling van aanhangige stukken

Nr. 15 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR INFRASTRUCTUUR EN MILEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 mei 2017

De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft in de procedurevergadering van 10 mei 2017 besloten de Kamer voor te stellen om de lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 9 mei 2017 (34 707, nr. 13) als volgt te wijzigen:

In onderdeel I. Infrastructuur en Milieu worden in de paragraaf «overig» enkele onderdelen toegevoegd, luidende:

4. 29 385-92

Brief regering – Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 13 februari 2017

Startbeslissing A20 Nieuwerkerk a/d IJssel-Gouda

5. 29 385-91

Brief regering – Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 24 januari 2017

Startbeslissing Knooppunt A67/A73 Zaarderheiken

6. 30 175-240

Brief regering – Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma – 14 juni 2016

Milieuzone Utrecht

7. 33 576-94

Brief regering – Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 15 december 2016

Financiering eerste fase Marker Wadden

De fungerend voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu, Van Veldhoven

De griffier van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu, Tijdink