Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734707 nr. 11

34 707 Verdere behandeling van aanhangige stukken

Nr. 11 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 april 2017

De vaste commissie voor Economische Zaken heeft in de procedurevergadering van 19 april 2017 besloten de Kamer voor te stellen om de lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 18 april 2017 (34 707, nr. 8) als volgt te wijzigen:

Aan onderdeel J. Economische Zaken worden in de paragraaf «overig» enkele onderdelen toegevoegd, luidende:

84. 24 036-417

Brief regering – Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok – 30 maart 2017

Kabinetsbeleid over doorberekening van toezichts- en handhavingskosten in relatie tot voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State

85. 2017Z04327

Brief regering – Staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam – 31 maart 2017

Reactie op verzoek commissie inzake afschrift brief Linssen cs Advocaten, namens Mestverwerking Fryslân BV, m.b.t. voorgenomen wijziging van uitvoeringsregeling Meststoffenwet

86. 30 196-542

Brief regering – Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 6 april 2017

Uitvoeringsagenda Energieakkoord 2017

87. 24 446-61

Brief regering – Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 24 maart 2017

Verslag van de ESA Ministersconferentie 2016

De fungerend voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken, E. Ziengs

De griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken, D. Nava