Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-10-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34699-9".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2020-10-16
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Regelingen compensatie transitievergoeding
Dossiernummer 34699
Dossiertitel Voorstel van wet houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid
Identifier kst-34699-9
Indiener W. Koolmees
Ondernummer 9
Onderwerp Sociale zekerheid | Werkloosheid
Onderwerp Werk | Ontslag
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-10-22
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Voorstel van wet houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid; Brief regering; Regelingen compensatie transitievergoeding
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2020-2021