34 683 Voorstel van wet van de leden Van Raak, Van der Linde, Koolmees, Vermeij, Van Vliet en Van Toorenburg tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet

Nr. 4 BRIEF VAN DE LEDEN VAN RAAK, VAN DER LINDE EN VAN TOORENBURG

Ontvangen 23 februari 2018

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 februari 2018

Hierbij deel ik u mede dat gelet op het vertrek van de leden Vermeij, Koolmees en Van Vliet uit de Kamer de verdediging van bovengenoemd wetsvoorstel tevens wordt gevoerd door de leden Nijboer en Sneller.

Van Raak Van der Linde Van Toorenburg

Naar boven