Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734679 nr. 5

34 679 Wijziging van de Wet milieubeheer en van de Woningwet in verband met het invoeren van het landelijk asbestvolgsysteem en enige andere wijzigingen van de Wet milieubeheer

Nr. 5 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 april 2017

Op 13 april 2017 ontving ik het verslag met vragen die gesteld zijn door de leden van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu (Kamerstuk 34 679, nr. 4) inzake het wetsvoorstel Wijziging Wet milieubeheer en Woningwet in verband met de invoering van het landelijke asbestvolgsysteem (LAVS, Kamerstuk 34 679).

Tot mijn spijt kunnen deze vragen niet binnen de gebruikelijke termijn van drie weken worden beantwoord. Voor de beantwoording van de vragen is aanvullende informatievergaring en afstemming nodig. Ik zal u de antwoorden eind mei doen toekomen.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma