Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-06-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34675-35".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2019-06-04
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Toezeggingen en maatregelen n.a.v. van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten)
Dossiernummer 34675
Dossiertitel Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten)
Identifier kst-34675-35
Indiener S. van Veldhoven-van der Meer
Ondernummer 35
Onderwerp Natuur en milieu | Bodem
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-06-12
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten); Brief regering; Toezeggingen en maatregelen n.a.v. van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten)
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2018-2019