Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734596 nr. 15

34 596 Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en enkele andere wetten in verband met de harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot kindercentra en peuterspeelzalen (Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

Nr. 15 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VOORTMAN EN YÜCEL TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 9

Voorgesteld 21 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat door nieuwe kwaliteitseisen in de kinderopvang kinderopvangorganisaties hun tarieven mogelijk zullen verhogen en deze tarieven boven het maximum uurtarief kunnen komen,

overwegende dat de kosten voor kinderopvang middels kinderopvangtoeslag tot een maximum bedrag worden vergoed,

overwegende dat ouders met een laag inkomen met een grote relatieve prijsstijging te maken kunnen hebben wanneer de tarieven hoger zijn of worden dan het maximum uurtarief,

verzoekt de regering te monitoren wat de gevolgen zijn van de nieuwe kwaliteitseisen voor de tarieven in de kinderopvang en voor het gebruik van kinderopvang door ouders uit verschillende inkomensgroepen, en de Kamer daar een jaar na invoering van de wetwijziging over te informeren

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman

Yücel